WAŻNE!!! Zmiana lokalizacji biura LGD

Informujemy, że od 1 grudnia 2021r. nasze Biuro zmieniło lokalizację-  obecnie mieści się pod nowym adresem-  ul. ks. Piotra Skargi 4 w Myślenicach.

image_pdfDrukuj

BRAK ZGŁOSZEŃ W RAMACH OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2024/OW

W związku z umieszczeniem w dniu 25.01.2024 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD nr 2/2024/OW z zakresu zachowanie dziedzictwa lokalnego i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej informujemy, iż w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej, przygotowany przez Zarząd zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej przekazany zostanie do oceny Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”.

image_pdfDrukuj

BRAK ZGŁOSZEŃ W RAMACH OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2024/OW

W związku z umieszczeniem w dniu 25.01.2024 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD nr 1/2024/OW z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego informujemy, iż w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej, przygotowany przez Zarząd zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej przekazany zostanie do oceny Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”.

image_pdfDrukuj

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT REFLEKSYJNY – 26.02.2024r. godz. 09:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Między Dalinem i Gościbią”.

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) na godz. 09:00, w Biurze LGD w Trzemeśni (218), podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno- promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady i Stowarzyszenia, przedstawicieli UMWM, sąsiednich LGD, naszych Wnioskodawców oraz Grantobiorców. 

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2024 roku.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23 lutego 2024 r. e-mailowo (na adres e-mail: [email protected]) lub telefonicznie pod nr telefonu: 605-505-108.

image_pdfDrukuj

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY SZKOLENIOWE Z METOD I ZASAD TWORZENIA EKOMUZEUM W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY- DODATKOWY ZAKRES I TERMINY

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji obszaru LGD „MDiG” związanych z turystyką, działalnością społeczną i kultywowaniem tradycji na warsztaty z metod i zasad tworzenia Ekomuzeum.

Warsztaty przeprowadzane są w ramach realizowanego wraz z LGD „Gościniec 4 Żywiołów projektu współpracy: „Szlaki turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich LGD „Gościńca 4 Żywiołów” oraz LGD „Między Dalinem i Gościbią”.

Warsztaty odbędą się w terminach:
21 lutego 2024r. (środa) od godziny 13:00
22 lutego 2024r. (czwartek) od godziny 8:00
w Świetlicy w Trzemeśni (Trzemeśnia 218)

Podczas szkolenia uczestnicy poznają założenia, metody i zasady tworzenia Ekomuzeum jako sposobu ochrony i prezentacji zasobów dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego, przygotują wstępnie propozycje miejsc do zaprezentowania w Ekomuzeum LGD „MDiG”.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

image_pdfDrukuj