WAŻNE!!! Zmiana lokalizacji biura LGD

Informujemy, że od 1 grudnia 2021r. nasze Biuro zmieniło lokalizację-  obecnie mieści się pod nowym adresem-  ul. ks. Piotra Skargi 4 w Myślenicach.

image_pdfDrukuj

Zaproszenie na XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Między Dalinem i Gościbią”
zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia
na XXIV Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w dniu 26.06.2024r. (środa) o godzinie 1800
w Sali obrad Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. M. Reja 13.

Z materiałami można zapoznać się w biurze Stowarzyszenia.

image_pdfDrukuj

Coś dla ducha i zdrowia- działania realizowane przez nasze LGD

Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią” z siedzibą w Myślenicach kończy powoli okres programowania 2014-2020. W okresie tym zrealizowano wiele projektów, które zostaną z nami na dłużej. Były to m.in. projekty grantowe, które pozostawiły wiele publikacji, takich jak: „Moja historia oczami dziecka”, „Historia parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu w Myślenicach”, „Tam gdzie cisy i jarzębiny”, „Gmina Sułkowice w obiektywie”, „Oblicze tej ziemi w dolinie Trzemeśnianki”, „Śladami Maryi”, „Opowieści ziemi Sułkowickiej”. Udało się również wyposażyć organizacje pozarządowe- szczególnie Koła gospodyń wiejskich w stroje ludowe, OSP mogły doposażyć swoje organizacje w sprzęt, który zachęci młode pokolenia do wstąpienia w ich szeregi.

Organizacje z naszego obszaru w okresie aplikacyjnym 2014-2020 miały również możliwość odnowić czy też wybudować nową infrastrukturę, poprzez m.in. budowę wiat turystycznych z miejscami do spędzania wolnego czasu, nowe place zabaw, siłownie plenerowe, remont swoich lokali. Ze środków przypisanych do naszego LGD skorzystało też kilka parafii, które odnowiły swoje kościoły: parafia Krzyszkowice zakupiła nowe ławki, parafia w Myślenicach wydała publikacje książkową „Historia parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu na Zarabiu w Myślenicach” oraz film o obszarze LGD (jest również w trakcie odnowienia starego kościółka), parafia Trzemeśnia natomiast odnowiła otoczenie wokół starego kościółka i jest w trakcie ukończenia odnowy polichromii wewnątrz tegoż kościółka.

Wybrane realizacje przedstawiamy na poniższych zdjęciach:

Plebania w Trzemeśni
Wiata grilowa w OREW Myślenice
Wiata turystyczna w Gminie Sułkowice
Plac zabaw w Porębie
Siłownia plenerowa w Krzyszkowicach
Siłownia plenerowa w Sułkowicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

image_pdfDrukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE W ZAKRESIE REALIZOWANYCH PRZEZ LGD „MDiG” PROJEKTÓW WŁASNYCH

Przedstawiamy listy operacji wybranych, które będą realizowane przez nasze Stowarzyszenie.
Projekty realizują następujące cele: Promocja obszaru i aktywizacja społeczna mieszkańców w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, rekreacyjnoturystycznej dla poprawy życia mieszkańców.

Lista operacji zgodnych z LSR (OW 1)

Lista operacji wybranych (OW 1)

Lista operacji zgodnych z LSR (OW 2)

Lista operacji wybranych (OW 2)

Protokól Rady LGD z 16.05.2024

image_pdfDrukuj

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ NA WYCIECZKĘ DO SANDOMIERZA!

Stowarzyszanie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” serdecznie zaprasza na darmową wycieczkę autokarową do Sandomierza.

Wycieczka odbędzie się 31 maja 2024r.
Jest bezpłatna. Uczestnik pokrywa koszt swojego ekwipunku.

Zapraszamy chętne dzieci i młodzież w wieku powyżej 9 lat.

Liczba uczestników jest ograniczona.
Liczy się kolejność zgłoszeń na zajęcia.

Każdy chętny winien wypełnić deklarację uczestnika i podpisaną przez rodziców złożyć do biura LGD przy świetlicy w ośrodku zdrowia Trzemeśnia 218 w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 28 maja. Deklaracja do pobrania:

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

image_pdfDrukuj