WYNIKI NABORU 1/2021- podejmowanie działalności gospodarczej

WYNIKI NABORU 1/2021 –
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- nr naboru 1/2021.

Nabór wniosków trwał od 04-02-2021r. do 18-02-2021r.

W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 22 wnioski
(1 wniosek został wycofany).

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 540 000,00 zł.

W limicie środków mieści się 6 wniosków.

Dokumentacja z przeprowadzonych naborów zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie nastąpi dalsza weryfikacja.

Poniżej przedstawiamy wyniki naborów wniosków:

Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR w naborze 1/2021:

Protokoły z Posiedzeń Rady LGD:

image_pdfDrukuj