WYNIKI NABORU 2/2021- rozwój działalności gospodarczej

WYNIKI NABORU 2/2021 –
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej- nr naboru 2/2021.

Nabór wniosków trwał od 04-02-2021r. do 18-02-2021r.

W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 12 wniosków
(1 wniosek został wycofany).

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 827 340,00 zł.

W limicie środków mieści się 6 wniosków.

Dokumentacja z przeprowadzonych naborów zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie nastąpi dalsza weryfikacja.

Poniżej przedstawiamy wyniki naborów wniosków:

Lista operacji wybranych w naborze nr 2/2021:

Lista operacji zgodnych z LSR w naborze 2/2021:

Protokoły z Posiedzeń Rady LGD:

PROTOKÓŁ RADY 10.03.2021

PROTOKÓŁ RADY 12.04.2021

PROTOKÓŁ RADY 20.04.2021

image_pdfDrukuj