KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ ORAZ KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW I OPERACJI INNYCH NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020, realizowanych na obszarze LSR tj.: Gminy Myślenice oraz Gminy Sułkowice.

Uwagi do propozycji zmian zapisów w kryteriach prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: [email protected], bądź zgłosić osobiście w Biurze LGD w godzinach urzędowania do dnia 10.08.2020r. do godziny 10:00.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru operacji odbędzie się 10.08.2020 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00.

image_pdfDrukuj