Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” finansowanym ze środków EFS

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis.

Działania w projekcie są ukierunkowane na:

 • zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych
 • rozwój kadry menadżerskiej
 • zwiększenie motywacji pracowników
 • poprawę atmosfery i efektywności pracy
 • utrzymanie pracowników i wiedzy w firmie

W ramach projektu otrzymają Państwo:

 1. Indywidulane doradztwo w 8 obszarach zarządzania personelem w firmie:
 • rekrutacja;
 • kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego;
 • elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia;
 • motywowanie;
 • planowanie i rozwój kariery zawodowej;
 • przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy;
 • zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę;
 • ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy, doradztwo BHP.

2. Przygotowanie Strategii Zarządzania Wiekiem

3. Coaching dla kadry zarządzającej oraz pracowników w obszarach HR – według indywidualnych potrzeb

Usługa jest świadczona przez profesjonalnych HR Business Partnerów.

Kto może wziąć udział w projekcie:

Pracodawcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie województwa małopolskiego oraz ich pracownicy z województwa małopolskiego.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Departament Współpracy Regionalnej
Ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Telefon: 12 617 66 49, 12 617 99 72
E-mail: [email protected]

image_pdfDrukuj