Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz z terenem wokół

Wynajem sali wraz z terenem wokół.

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Zaprasza do składania ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:
Wynajęcie sali wraz z terenem do niej przyległym na zorganizowanie targów
,,Smaki Ziemi Myślenickiej”

3. Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2015r.

4. Warunki przyjęte przez zamawiającego:
Wymagania wobec oferenta:
– sala pomieści, co najmniej 800 osób odwiedzających oraz dysponuje miejscem dla ok. 74 stoisk o wymiarze 2m x 3m
– udostępnienie ok. 74 regionalnych stolików i min. 148 krzeseł
– sala udostępniona będzie na min. 6 godz. trwania targów i dodatkowo na czas niezbędny do przygotowania hali i terenu przyległego
– zapewnienie zaplecza socjalnego, oświetlenia, nagłośnienia, sprzątania.

5. Kryteria przyjęte przez zamawiającego:
• – cena
• – położenie sali w Powiecie myślenickim
• – kolejność złożenia oferty

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30.07.2014 r. godzina 12.00(Decyduje data wpływu oferty).

7. Termin rozpatrzenia ofert: 10 dni roboczych

8. Osoba do kontaktu:

Kazimierz Dąbrowski tel. 12 274 00 65, kom 609 516 766

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Biurze LGD
„Między Dalinem i Gościbią” Myślenice 32-400 Rynek 8/9

UWAGA!
Oferty złożone na innym formularzu niż wskazany zostaną odrzucone.

Formularze do pobrarnia  >>>POBIERZ<<<

 

image_pdfDrukuj