Zapytanie ofertowe na prowadzenie Targów

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Zaprasza do składania ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia

-Prowadzenie Targów pod nazwą ,,Smaki Ziemi Myślenickiej”.

-Czas obsługi przez prowadzącego targi w dni ich realizacji 10 godzin.

-Czas na wcześniejsze przygotowanie się do prowadzenia -zapoznanie z tematyka 10 godzin

-Prowadzący ubrany w strój ludowy

-Do zadań wodzireja będzie należało również :

 • Czuwanie nad planowanym przebiegiem imprezy
 • Zabawianie gości
 • Zapowiadanie poszczególnych zespołów i orkiestr pojawiających się na scenie
 • Współpraca z wykonawcami wszystkich zadań w projekcie ,, Smaki Ziemi Myślenickiej”
 • Współpraca z koordynatorem projektu
 1. Przewidywany termin realizacjiczerwiec 2015
 2. Kryteria przyjęte przez zamawiającego:
 • Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu tego typu imprez oświadczenie na ofercie
 • Cena
 • Referencje
 1. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej w biurze

Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30.07.2014r. godzina 12.00 (decyduje data wpływu oferty).

 1. Termin rozpatrzenia ofert: 10 dni roboczych.

 

 1. Osoba do kontaktu:

Kazimierz Dąbrowski   tel. 12 274 00 65, kom 609 516 766

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Biurze LGD

„Między Dalinem i Gościbią” Myślenice 32-400 Rynek 8/9

UWAGA!

Oferty złożone na innym formularzu niż wskazany zostaną odrzucone.

Formularz do pobrania >>> POBIERZ<<<

 

image_pdfDrukuj