ODNOWA I ROZWÓJ WSI [4.1-413_313]

 1. Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy
 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 3. Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu (operacji) zgłoszonego do naboru 7/2014”
 4. Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych
  • Nie dotyczy
 5. Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
 6. Dokumenty aplikacyjne – formularz wniosku „W-1_413_313_6z.xlsx” (PROW_413_313/6/z), instrukcja wypełniania wniosku „IW-1_413_313_6z_29042014.pdf” są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
 7. Informacja dodatkowa dla beneficjentów
 8. Zał. 1 do informacji dodatkowej – Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR
 9. Zał. 2 do informacji dodatkowej – Wzór karty wyboru projektu

 

image_pdfDrukuj