Zapytanie w sprawie przeprowadzenia szkolenia

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie szkolenia dla potencjalnych beneficjentów osi 4 LEADER, PROW 2007-2013, z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.

W zakresie szkolenia musi znaleźć się:

  • Przygotowanie planu realizacji wniosku,
  • Przygotowanie do wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
  • Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy,
  • Przygotowanie dokumentów do rozliczenia wniosku,
  • Wskazanie czynności w których najłatwiej popełnić błąd.

Wykonawca ma obowiązek:

  • Przygotować materiały dla uczestników szkolenia,
  • Przygotować i przeprowadzić szkolenie we wskazanym miejscu i terminie przez organizatora.

Szkolenie przeznaczone jest dla grupy ok. 12 osób.

Czas szkolenia to 6 godzin szkoleniowych, szkolenie 1 dniowe.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w sali z dostępem do większej liczby komputerów na terenie gminy Myślenice lub Sułkowice na przełomie marca i kwietnia 2014.

Stowarzyszenie gwarantuje poczęstunek i dostęp do odpowiedniej sali.

Oferty wraz z udokumentowaną wiedzą niezbędną do przeprowadzenia niniejszego szkolenia można składać drogą e-mail na adres [email protected] lub w biurze w Myślenicach do dnia 27 marca 2014 do godziny 1200.

 

image_pdfDrukuj