NABÓR WNIOSKÓW: „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  „Odnowa i rozwój wsi”
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”
działającej na terenie gmin: Myślenice, Sułkowice.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
31.12.2012 r. – 28.01.2013 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania  „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6 w godz. od 12.00 – 15.00, dnia 24, 25 i 28 stycznia 2013 r. w godz. 8.00 do 15.00.
Wnioski nadesłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dalin-goscibia.pl

Kryteria wyboru operacji, wykaz oraz wzory dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD  są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” www.dalin-goscibia.pl oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6 (w godzinach przyjmowania wniosków) oraz w Biurze w Myślenicach ul. Rynek 8/9 w godz. od 8.00 – 15.00.

Wysokość środków w naborze nr 5, na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

 

  • Odnowa i rozwój wsi wynosi      1 735 000 zł

Minimalne wymagania, dla działania  Odnowa i rozwój wsi, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD „Między Dalinem i Gościbią” to:

  • operacja musi uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów przy ocenie według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

 

Dokumenty niezbędne do wyboru projektów znajdują się w Biurach Lokalnej Grupy Działania.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurach Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerami  tel. 12 273 00 13, 12 274 00 65

image_pdfDrukuj