Broszury informacyjne PROW 2014-2020

ULOTKI INFORMACYJNE DOTYCZĄCE BIEŻĄCEGO OKRESU APLIKACYJNEGO 2014-2020 zawierają informacje na temat zasad przyznawania środków w ramach: podejmowania działalności gospodarczej rozwijania działalności gospodarczej projektów „dużych” (dotyczących działań niekomercyjnych) projektów grantowych (dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej) AKTUALNA ULOTKA:  >TUTAJ< >TUTAJ< >TUTAJ<  projekty grantowe ULOTKI ARCHIWALNE:   >TUTAJ< >TUTAJ<

Aktualizacja instrukcji do wniosków PROW 2014-2020 – obowiązujące od 01.12.2017r.

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI DO WNIOSKÓW WOPP 19.2 Informujemy, że od 01.12.2017r. obowiązuje doprecyzowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. I.2) oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. II.2) objętego …

Formularze wniosków PROW 2014-2020 obowiązujące od 16.10.2017r.

NOWE WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w …

Konkurs fotograficzny „Tradycja w obiektywie”

KONKURS FOTOGRAFICZNY  „TRADYCJA W OBIEKTYWIE”   LGD „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie fotograficznym, który ma na celu ukazanie piękna tradycji i obrzędów związanych z Gminą Myślenice oraz Gminą Sułkowice. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w drodze głosowania na Facebooku!   Zdjęcia w wersji elektronicznej wraz …