ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „DOŻYNKI W OBIEKTYWIE”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „DOŻYNKI W OBIEKTYWIE” LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” ZAPRASZA WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM, KTÓRY MA NA CELU UKAZANIE PIĘKNA TRADYCJI I OBRZĘDÓW ZWIĄZANYCH Z DOŻYNKAMI NA OBSZARZE GMINY MYŚLENICE ORAZ GMINY SUŁKOWICE Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w drodze głosowania na Facebooku! …

FORMULARZE WNIOSKÓW PROW 2014-2020

PRZYPOMINAMY, ŻE NA STRONIE INTERNETOWEJ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ZNAJDUJĄ SIĘ AKTUALNE FORMULARZE WNIOSKÓW WRAZ Z INSTRUKCJAMI ICH WYPEŁNIANIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ. LINK DO STRONY ARiMR  

BROSZURA INFORMUJĄCA O GŁÓWNYCH ZAŁOŻENIACH LSR

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BROSZURĄ INFORMACYJNĄ, KTÓRA ZAWIERA INFORMACJE NA TEMAT GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ LSR I PROJEKTÓW, KTÓRE REALIZOWANE SĄ W OBECNYM OKRESIE APLIKACYJNYM 2014-2020.   >ULOTKA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ<  

Broszury informacyjne PROW 2014-2020

ULOTKI INFORMACYJNE DOTYCZĄCE BIEŻĄCEGO OKRESU APLIKACYJNEGO 2014-2020 zawierają informacje na temat zasad przyznawania środków w ramach: podejmowania działalności gospodarczej rozwijania działalności gospodarczej projektów „dużych” (dotyczących działań niekomercyjnych) projektów grantowych (dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej) AKTUALNA ULOTKA:  >TUTAJ<   >TUTAJ<  >TUTAJ<  projekty grantowe   ULOTKI ARCHIWALNE:   >TUTAJ< >TUTAJ<

Aktualizacja instrukcji do wniosków PROW 2014-2020 – obowiązujące od 01.12.2017r.

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI DO WNIOSKÓW WOPP 19.2 Informujemy, że od 01.12.2017r. obowiązuje doprecyzowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. I.2) oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. II.2) objętego …

Formularze wniosków PROW 2014-2020 obowiązujące od 16.10.2017r.

NOWE WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w …