Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  "Między Dalinem i Gościbią"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią"

Stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią" działa na terenie Gminy Myślenice i Gminy Sułkowice.
POSIEDZENIE RADY LGD – 02 SIERPIEŃ 2019 R. (PIĄTEK) O GODZ. 08.00
Informujemy, że w dniu 02 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 08.00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28), odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w sprawie rozpatrzenia wniosków Beneficjentów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów...
Czytaj dalej "POSIEDZENIE RADY LGD – 02 SIERPIEŃ 2019 R. (PIĄTEK) O GODZ. 08.00"
CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” NA LATA 2014-2020 Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020. Pierwszy z nich odnosi się do tworzenia warunków i rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowy...
Czytaj dalej ""
Obszar działania LGD „Między Dalinem i Gościbią”
OBSZAR DZIAŁANIA LGD "MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ" Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią" działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice. Ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy. Mapka...
Czytaj dalej "Obszar działania LGD „Między Dalinem i Gościbią”"
Najważniejsze informacje na temat projektów grantowych
PROJEKTY GRANTOWE POZIOM DOFINANSOWANIA 100% Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji. LGD „MDiG” planuje realizacjęprojektów grantowychw trzech zakresach tematycznych. Operacje realizowane w ramach tych...
Czytaj dalej "Najważniejsze informacje na temat projektów grantowych"
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewaluacji i monitoringu
ZAPYTANIE CENOWE Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewaluacji i monitoringu Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewaluacji i monitoringu. Oferty prosimy składać do 10.06.2019r. (poniedziałek) do godz. 12:00. zapytanie_ofertowePobierz
Czytaj dalej "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewaluacji i monitoringu"
Dotacja dla LGD „MDiG” w ramach „Mecenatu Małopolski”
Festiwale, koncerty, przedstawienia, a także rodzinne pikniki, warsztaty oraz spotkania związane z zachowaniem historycznej pamięci czy kultywowaniem lokalnych tradycji – tak w skrócie wygląda kalendarz małopolskich wydarzeń na najbliższe miesiące. Dzięki dotacji w kwocie ponad 2,5 mln zł, którą Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował się przekazać na realizację projektów w ramach konkursu Mecenat Małopolski, w całym województwie...
Czytaj dalej "Dotacja dla LGD „MDiG” w ramach „Mecenatu Małopolski”"
Ankieta dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji w LGD „Między Dalinem i Gościbią”
Szanowni Państwo,LGD "Między Dalinem i Gościbią" planuje wprowadzić zmiany w budżecie oraz zaktualizować harmonogram naborów na lata 2019-2020. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem wsparcia ze środków PROW na lata 2014-2020 zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety. Uzyskane informacje pozwolą nam na lepsze dostosowanie najbliższych naborów do faktycznego zainteresowania i zapotrzebowania. Ankieta...
Czytaj dalej "Ankieta dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji w LGD „Między Dalinem i Gościbią”"
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” związaną z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się...
Czytaj dalej "KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”"