Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  "Między Dalinem i Gościbią"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią"

Stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią" działa na terenie Gminy Myślenice i Gminy Sułkowice.
Prośba o wypełnienie ankiety oceniającej doradztwo udzielane przez Pracowników LGD
Szanowni Państwo, Bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej oceny jakości i efektywności udzielanego przez Pracowników Biura LGD "Między Dalinem i Gościbią" doradztwa. Link do ankiety: >>>>>TUTAJ<<<<<
Czytaj dalej "Prośba o wypełnienie ankiety oceniającej doradztwo udzielane przez Pracowników LGD"
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” w zakresie projektów współpracy, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania uwag w tym...
Czytaj dalej "KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”"
Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od 1 czerwca 2020r.
Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. obowiązywać będzie zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Szczegółowe informacje: LINK Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020Pobierz
Czytaj dalej "Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od 1 czerwca 2020r."
Realizacja projektów grantowych przez LGD „Między Dalinem i Gościbią”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” LGD "MDiG" realizuje swoją misję na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)  między innymi poprzez ogłaszanie naborów wniosków na realizację projektów społecznych oraz projektów z zakresu przedsiębiorczości.Szczególnym rodzajem konkursów są projekty grantowe. To projekt, na podstawie którego LGD...
Czytaj dalej "Realizacja projektów grantowych przez LGD „Między Dalinem i Gościbią”"
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2020
Przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym poruszane są następujące kwestie: - zachowanie terminu realizacji operacji,- podleganie ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,- wykonywanie działalności gospodarczej,- osiągnięcie 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,- utrzymanie liczby...
Czytaj dalej "Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2020"
OBSZAR DZIAŁANIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice. Ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy. Lokalna...
Czytaj dalej ""
Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020
Informacja dostępna na stronie internetowej: https://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/komunikat-dotyczacy-trybu-konkurecyjnego-w-ramach-prow-2014-2020 Zmiany we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020, gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem...
Czytaj dalej "Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020"
Ważna informacja dla Beneficjentów PROW 2014-2020
Informacja dostępna na stronie internetowej: https://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/przedsiebiorcy---beneficjenci-prow-2014-2020 Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowała zmianę przepisów dot. wdrażania Programu (w ramach „II Tarczy Antykryzysowej”). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Instytucję zarządzającą PROW 2014-2020, przedsiębiorcy, beneficjenci poddziałania 19.2, którzy w ostatnim czasie zgłaszali problemy z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz...
Czytaj dalej "Ważna informacja dla Beneficjentów PROW 2014-2020"