Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  "Między Dalinem i Gościbią"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią"

Stowarzyszenia LGD "Między Dalinem i Gościbią" działa na terenie Gminy Myślenice i Gminy Sułkowice.
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”
KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” związaną z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zgłaszania pomysłów...
Czytaj dalej "KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”"
ZAPRASZAMY NA WARSZTAT REFLEKSYJNY – 27.02.2020r. godz.14.00
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Między Dalinem i Gościbią”. Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 27 luty 2020 r. (czwartek) od godz. 14:00, w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28), podejmiemy dyskusję w...
Czytaj dalej "ZAPRASZAMY NA WARSZTAT REFLEKSYJNY – 27.02.2020r. godz.14.00"
Cele LSR na lata 2014-2020
CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020.
Czytaj dalej "Cele LSR na lata 2014-2020"
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO- INFORMACYJNE- 06.02.2020, 13.02.2020, 20.02.2020
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania szkoleniowo- informacyjne. Tematyka spotkań: projekty "duże"- niekomercyjne z zakresu inwestowania w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców, promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców Spotkania odbędą się w terminach: 06.02.2020r. (czwartek) o godz. 18:30 w Biurze LGD w Myślenicach (ul....
Czytaj dalej "ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO- INFORMACYJNE- 06.02.2020, 13.02.2020, 20.02.2020"
Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pt. Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 30.09.2019r. Celem operacji było rozwijanie rekreacji i turystyki na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia LGD „MDiG” poprzez utworzenie miejsc  rekreacyjno-turystycznych...
Czytaj dalej "Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG”"
Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pt. Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 30.09.2019r. Celem operacji była poprawa stanu infrastruktury  rekreacyjno-turystycznej dla poprawy życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsc służących turystyce...
Czytaj dalej "Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG”"
Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pt. „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG” realizowana była od 31.12.2018r. do 02.12.2019r. Celem operacji było wypromowanie wartości historycznych, kulturowych, turystycznych obszaru LGD „MDiG”, poprzez wydanie publikacji, do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Operacja jest...
Czytaj dalej "Podsumowanie realizacji przez LGD „MDiG” projektu grantowego – „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG”"