XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”- 28.05.2018r. (poniedziałek) o godzinie 18.00

XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Między Dalinem i Gościbią” zaprasza
wszystkich Członków Stowarzyszenia na XVII Walne Zebranie.
Zebranie odbędzie się w dniu 28.05.2018r. o godzinie 1800
w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA

Zarząd Stowarzyszenia LGD „MDiG”

image_pdfDrukuj