HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA POSZCZEGÓLNE LATA

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020dostępny jest poniżej:  Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020po aktualizacji (maj) Plan komunikacji na rok 2020 ______________________________________________________________________________ Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 z dnia 01.01.2019r. dostępny jest >>TUTAJ<< ______________________________________________________________________________ Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 z dnia 14.11.2018r. dostępny jest …

PROCEDURY WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA

PROCEDURA GRANTOWA Dostępna jest tutaj: Procedura grantowa Wersja archiwalna:  Procedura grantowa PROCEDURA WYBORU OPERACJI INDYWIDUALNYCH Dostępna jest tutaj:  Wersja archiwalna:  Procedura wyboru operacji indywidualnych Procedura wyboru operacji indywidualnych Procedura wyboru operacji indywidualnych PROCEDURA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH Dostępna jest tutaj: Procedura wyboru operacji własnych

USTAWY I ROZPORZĄDZENIE PROW-2014 2020

USTAWAz dnia 20 lutego 2015r.o rozwoju lokalnym zudziałem lokalnej społeczności Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020