WYNIKI NABORU NR 8/2020

WYNIKI NABORU NR 8/2020 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO Przedsięwzięcie 2.3.2. Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub konserwacja Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 8/2020. Nabór wniosków trwał od 22-10-2020 do 05-11-2020. Do Biura LGD złożono 2 wnioski o …

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW W związku z ogłoszonymi naborami wniosków, przedstawiamy kilka  ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej.   Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach, zgodnie z instrukcją  wypełniania wniosku- kiedy dane pole wniosku nie dotyczy – należy wstawić „ …

OGŁOSZENIE O NABORZE 8/2020- operacje polegające na ochronie i rewitalizacji zabytków lub ich remontu lub konserwacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, …