WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 3/2023

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 na operacje polegające na opracowaniu publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2023- operacje polegające na opracowaniu publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań promujących obszar lub jego walory lub organizację imprez promocyjnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego  w ramach poddziałania „Wsparcie …