WYNIKI NABORU 2/2021- rozwój działalności gospodarczej

WYNIKI NABORU 2/2021 –ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej- nr naboru 2/2021. Nabór wniosków trwał od 04-02-2021r. do 18-02-2021r. W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 12 wniosków(1 wniosek został wycofany). Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 827 340,00 zł. W …

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW W związku z ogłoszonymi naborami wniosków, przedstawiamy kilka  ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej.   Wniosek wraz z biznesplanem powinien być wypełniony we wszystkich polach, zgodnie z instrukcją  wypełniania wniosku- kiedy dane pole wniosku nie dotyczy – …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021- operacje polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ,objętego …