WYNIKI NABORU 1/2022- podejmowanie działalności gospodarczej

WYNIKI NABORU 1/2022 –PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- nr naboru 1/2022. Nabór wniosków trwał od 21-11-2022r. do 05-12-2022r. W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 13 wniosków. W limicie środków mieści się 8 wniosków. Dokumentacja z przeprowadzonych naborów zostanie przekazana …

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW W związku z ogłoszonymi naborami wniosków, przedstawiamy kilka  ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej.   Wniosek wraz z biznesplanem powinien być wypełniony we wszystkich polach, zgodnie z instrukcją  wypełniania wniosku- kiedy dane pole wniosku nie dotyczy – …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022- operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, …