Stowarzyszenie LGD MDIG jest dla was!

Stowarzyszenie działa na terenie powiatu myślenickiego, ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy.

LGD „Między Dalinem i Gościbią” powstało w 2008r., działa w ramach Osi IV LEADER od 2009r. W dniu 17 maja 2016r. w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie umów ramowych dotyczących realizacji LSR na lata 2014-2020. Od tego momentu stowarzyszenie może działać pełną parą na rzecz rozwoju lokalnego obszaru, również pod względem wizualnym- zrealizowano wiele projektów poprawiających infrastrukturę rekreacyjnoturystyczną. Podpisana przez naszą LGD umowa z Samorządem Województwa Małopolskiego prowadzi do pozyskania środków z Unii Europejskiej dla obszaru gmin Myślenice i Sułkowice. LGD działa na terenie tych dwóch gmin- obejmuje więc swoim zasięgiem około 60 tys. ludzi. Misją LGD jest poprawienie atrakcyjności pod względem zamieszkania i inwestowania. Zależy nam również na zwiększeniu dochodów mieszkańców tych dwóch zaprzyjaźnionych gmin, między innymi dzięki turystyce i rekreacji. Chcemy aby mieszkańcy cieszyli się obszarem czystym ekologicznie i rozwiniętym kulturowo oraz pielęgnowali lokalne dziedzictwo.

Prowadzimy bardzo szeroko wszelkie działania doradcze, szkoleniowe, informacyjne na terenie gmin należących do LGD „Miedzy Dalinem i Gościbią” (Myślenice i Sułkowice). W przyszłości, po podpisaniu umowy na nowy okres 2023-2027, będzie to obszar powiatu myślenickiego. Realizujemy działania aktywizujące, jesteśmy organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń kulturalnych. LGD w swoim dorobku wydało kilka publikacji promujących obszar, m.in. puzzle z rysunkową mapką obszaru, serie książeczek pt. „Rozmowy wnuka z dziadkiem” (każde wydanie z różnymi tematami opowieści dzieci ze starszym pokoleniem), „Smaki Ziemi Myślenickiej”, przewodnik turystyczny „Wokół Dalina i Gościbii”- co cieszy się do dziś wielkim uznaniem, dlatego w miarę możliwości finansowych na przestrzeni czasu wydano dodatkowe egzemplarze publikacji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!
Udzielamy bezpłatnego doradztwa w biurze LGD znajdującym się w Trzemeśni (218) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dane kontaktowe: 605-505-108,
email: [email protected].

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
image_pdfDrukuj