Podsumowanie konferencji prasowej LGD „Między Dalinem i Gościbią”

26 października odbyła się konferencja prasowa, podczas której Przedstawiciele LGD przedstawili informację na temat:
– działalności LGD „MDiG”,
– wpływu działań LGD „MDiG” na rozwój obszaru wpisujący się w powiat myślenicki,
– powstawania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

LGD „MDiG” działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice od roku 2008. W pierwszym okresie aplikacyjnym 2007-2013 został wdrożony PROW podejście LEADER w całości na kwotę około 8 mln zł, a w połączeniu z wkładem naszych beneficjentów to pond 12 mln- zrealizowano szereg działań związanych z pomocą dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, parafii, grup nieformalnych.

Kolejny okres aplikacyjny 2014-2022 opiewa na łączną kwotę około 12 mln zł- łącznie z otrzymanymi nagrodami za poprawne, terminowe i skuteczne wdrażanie LSR jest to ponad 13 mln. Lokalna Strategia Rozwoju przyjęta na ten okres jest już w zdecydowanej części zrealizowana przez nasze LGD.  

Obszar naszego LGD obejmuje 32% powierzchni powiatu myślenickiego, zaś liczba mieszkańców to prawie połowa ludności naszego Powiatu. Jesteśmy instytucją, która swoim działaniem wypracowała i wdrożyła około 25 mln złotych w rozwój obszaru gminy Myślenice i Sułkowice. Działania te przekładają się na skuteczne tworzenie miejsc pracy w tym samozatrudnienia, a zwłaszcza wsparcie sfery społecznej poprzez; budowę centrum wsi, budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią, chodników, parkingów, budowę placów zabaw, siłowni, przystani turystycznych, poprzez renowację obiektów zabytkowych w tym odrestaurowanie i renowacja przydrożnych kapliczek. Drugą częścią naszego działania było i jest wsparcie organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych zwłaszcza parafii, oraz grup nieformalnych i samorządu lokalnego, jakim były gminy Myślenice i Sułkowice. Bardzo dużym uznaniem cieszyły się projekty grantowe dla organizacji, gdzie wsparliśmy finansowo działalność 37 stowarzyszeń.

Obecny okres aplikowania w środki UE w ramach PROW 2014-2022 dobiega końca. Przygotowujemy się do pozyskania nowych środków na okres 2023-2027. Będą to środki w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego – PLUS. Zapraszamy Państwa do udziału w tworzeniu nowej LSR. Prosimy o udział w spotkaniach i warsztatach gdzie tworzymy założenia do przyszłej strategii. Prosimy o składanie fiszek z pomysłami, oraz o określenie potrzeb, oczekiwań i pomysłów na rozwój naszego obszaru.

https://www.myslenice-itv.pl/lgd-miedzy-dalinem-i-goscibia-szykujemy-sie-na-nowy-okres-aplikacyjny/
image_pdfDrukuj