Podsumowanie operacji pn. „Opowieści ziemi sułkowickiej” realizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„OPOWIEŚCI ZIEMI SUŁKOWICKIEJ”

Celem operacji jest promocja obszaru LGD MDiG poprzez wydanie dwóch publikacji promujących gminę Sułkowice do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresach: Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

W ramach projektu powstała:
1) publikacja książkowa złożona ze wspomnień mieszkańców, fotografii i zapisów archiwalnych, dotyczących historii, legend, obyczajów i życia codziennego na ziemi sułkowickiej;
2) gra planszowo-terenowa z przystankami dotyczącymi poszczególnych epizodów opisanych na kartach gry.

Wartość dofinansowania: 64 134, 00 zł

Źródło: Dokumentacja LGD.
image_pdfDrukuj