Kolejne środki finansowe pozyskane przez LGD „MDiG” dla swoich mieszkańców

W poniedziałek, 8 listopada wicemarszałek Łukasz Smółka uroczyście przekazał aneksy do umów ramowych oraz umów dotyczących kosztów bieżących i aktywizacji przedstawicielom LGD- w tym również naszemu Stowarzyszeniu.

Dodatkowym powodem do radości jest dla nas zajęcie 1 miejsca wśród LGD w małopolsce, pod względem realizacji naszej Lokalnej Strategii Rozwoju i przyjętych w niej założeń na obecny okres aplikacyjny.

Dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcy Małopolski mogą realizować coraz więcej swoich pomysłów, coraz więcej podmiotów nie tylko rozwija swoje działalności gospodarcze, ale i są otwierane kolejne. Dlatego cieszy mnie bardzo fakt, że wszystkie Lokalne Grupy Działania dostały dodatkowe wsparcie, a dzięki dodatkowym środkom jeszcze więcej podmiotów uzyska dofinansowanie. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest niezmiernie ważny, zwłaszcza, że Małopolska to region o jednej z najniższej średniej wielkości gospodarstwa, a co za tym idzie wciąż dużym ukrytym bezrobociu w rolnictwie – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. 

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady wydłużającą realizację dotychczasowych programów na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich o 2 lata, Lokalne Grupy Działania (LGD) mogły ubiegać się o dodatkowe środki do budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). 

Samorząd Województwa Małopolskiego zaakceptował wszystkie 32 wnioski o dodatkowe środki. Tym samym budżet wszystkich LSR w województwie małopolskim został zwiększony w ramach poddziałania 19.2 o blisko 58,8 mln zł i w ramach poddziałania 19.4 o ponad 6,8 mln zł.

Źródło: https://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/uroczyste-przekazanie-aneksow-do-umow-przedstawicielom-lokalnych-grup-dzialania

image_pdfDrukuj