ŚRODKI FINANSOWE Z LGD SZANSĄ NA ROZWÓJ GMIN!

Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” tworzą dwie gminy: Myślenice oraz Sułkowice. Priorytetami działań LGD są m.in.: rozwój przedsiębiorczości, poprawa atrakcyjności tego obszaru pod względem turystyki oraz rekreacji, czy też inwestowanie w sferę społeczną.

LGD „Między Dalinem i Gościbią” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie w trakcie trwania okresu aplikacyjnego 2014-2020 swoje cele realizuje między innymi poprzez ogłaszanie naborów wniosków na realizację konkretnych operacji. Wnioskodawcy mogą pozyskać dotacje z zakresu projektów społecznych oraz gospodarczych.

Dzięki już zorganizowanym naborom wniosków udało się wesprzeć ponad 30 przedsiębiorców- którzy podjęli działalność gospodarczą oraz rozwinęli już istniejące firmy. Kwota dofinansowania na te cele wynosi łącznie około 3 000 000, 00 zł.

Wiele instytucji i stowarzyszeń pozyskało środki na doposażenie swoich organizacji poprzez m.in.; zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych; budowę placów zabaw i siłowni plenerowych, stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku; organizację czasu wolnego mieszkańców obszaru LGD „MDiG”; wydanie publikacji promujących obszaru obu Gmin; renowację lokalnych zabytków. Łącznie na projekty z zakresu społecznego przeznaczono również około 3 000 000, 00 zł.

LGD „Między Dalinem i Gościbią” w ostatnim czasie pozyskało dodatkowe środki na realizację swoich celów. W 2019 roku z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Przedstawiciele LGD odebrali list gratulacyjny za dotychczasową działalność wraz  z informacją o otrzymaniu bonusowych środków w kwocie 690 000, 00 zł. W styczniu 2020 roku LGD otrzymało kolejne wsparcie- 690 000, 00 zł- w związku  z osiągnięciem warunków określonych przez MRiRW- realizację określonego poziomu wskaźników zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgodnie z zaleceniem część tych kwot przeznaczona jest na operacje z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. Obecnie LGD ubiega się o zwiększenie budżetu na działania LEADER w kwocie 1 552 000, 00 zł. Są to dla nas dodatkowe środki do rozdysponowania na kolejne nabory. Jesteśmy zobligowani do przeznaczenia co najmniej 35 % tych środków na przedsięwzięcie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej tzw. premię.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności  LGD „MDiG” dostępne są na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl oraz w Biurze LGD w Myślenicach, ul. Słowackiego 28 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu 12 274 00 65. Pracownicy Biura LGD udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskania dotacji. Zachęcamy do kontaktu!

image_pdfDrukuj