KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN
W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania uwag.

Zmiany dotyczą rozdziału V, VI, VII, VIII, Planu działania, Budżetu LSR, Planu komunikacji.

Uwagi prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: [email protected] do dnia 29.06.2021r. do godz. 14.00.

Formularz uwag

Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie odbędzie się we wtorek 29 czerwca o 10:00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28).

image_pdfDrukuj