KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN
W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” w zakresie projektów współpracy, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania uwag w tym zakresie.

Zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych na realizację projektów współpracy oraz określenie zakresu ich realizacji.

Uwagi prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: [email protected] do dnia 25.06.2020r. do godz. 14.00.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

image_pdfDrukuj