Realizacja projektów grantowych przez LGD „Między Dalinem i Gościbią”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

LGD „MDiG” realizuje swoją misję na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)  między innymi poprzez ogłaszanie naborów wniosków na realizację projektów społecznych oraz projektów z zakresu przedsiębiorczości.
Szczególnym rodzajem konkursów są projekty grantowe. To projekt, na podstawie którego LGD udziela grantów (środków finansowych) na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu.
Grantem są środki finansowe powierzone Grantobiorcy, na realizację zadań (zadania mają służyć osiągnięciu celu projektu grantowego).

Stowarzyszenie LGD zrealizowało jak dotąd cztery projekty grantowe:

  1. „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój” (19 zadań na łączną kwotę- 188 856,00 zł)
  2. „Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG” (5 zadań na łączną kwotę 79 488,00 zł)
  3. „Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG” (5 zadań na łączną kwotę 136 353,00 zł)
  4. „Wydanie publikacji promujących obszar LGD MDiG” (2 zadania na łączną kwotę 50 964,00 zł)

Projekty były realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresach:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych oraz
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

image_pdfDrukuj