OBSZAR DZIAŁANIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”
działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice.

Ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy.

Lokalna Grupa Działania działa w ramach programu PROW 2014-2020- Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

LGD „MDiG” realizuje projekty grantowe dla małych organizacji i stowarzyszeń, projekty duże oraz projekty dotyczące przedsiębiorczości- polegające na wspieraniu osób chcących podjąć działalność gospodarczą oraz rozwinąć działalność gospodarczą.

Mapka poniżej obrazuje obszar działania LGD „MDiG”:

image_pdfDrukuj