KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN
W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” związaną z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zgłaszania pomysłów dotyczących przeznaczenia tych środków na konkretne przedsięwzięcia.

Pomysły prosimy przesyłać na „formularzu” na adres: [email protected] do dnia 05.03.2020r. do godz. 13:00.

image_pdfDrukuj