USTAWY I ROZPORZĄDZENIE PROW-2014 2020

USTAWA
z dnia 20 lutego 2015r.o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

image_pdfDrukuj