Obszar działania LGD „Między Dalinem i Gościbią”

OBSZAR DZIAŁANIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice. Ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy.

Lokalna Grupa Działania działa w ramach programu PROW 2014-2020- Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Mapka poniżej obrazuje obszar działania LGD „MDiG”:

image_pdfDrukuj