Ulga na start dla podejmujących działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy, lub ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od ostatniego jej zakończenia mogą skorzystać z „ulgi na start”.
Dzięki nowej uldze przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności.
Osoby korzystające z „ulgi na start” do wniosku o płatność powinny dołączyć oświadczenie dotyczące korzystania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

WZÓR OŚWIADCZENIA

image_pdfDrukuj