WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW ORAZ WNIOSKODAWCÓW- OŚWIADCZENIE RODO!

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW ORAZ WNIOSKODAWCÓW!

Informujemy, że każdy Grantobiorca, który złożył wniosek o powierzenie grantu w naborach, które odbywały się w czerwcu 2018r. oraz każdy Wnioskodawca, który jest na etapie podpisywania umowy o przyznaniu pomocy w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie zobowiązany jest do wypełnienia formularza oświadczeń RODO.

(Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020)

Oświadczenie musi wypełnić każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane we wniosku (np. osoby użyczające działki, osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, pełnomocnicy itp.).

Oświadczenia należy dostarczyć niezwłocznie do odpowiedniej instytucji.

LINK DO OŚWIADCZEŃ

(prosimy o wyszukanie LGD „Między Dalinem i Gościbią”- pozycja 29 i wybranie odpowiedniego oświadczenia)

image_pdfDrukuj