Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN
W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią”, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami.

Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: [email protected] do dnia 02.03.2018r. do godz. 14.00. 

>>LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD „MDiG”<< 

>>FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG<<

image_pdfDrukuj