Portal ARiMR- obowiązek stosowania

arimr

Wszystkim Wnioskodawcom PROW 2014-2020 przypominamy o konieczności korzystania z Portalu Ogłoszeń ARiMR w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązku wyboru ofert w trybie konkurencyjnym.

 

ADRES: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

W ramach wszystkich działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) beneficjenci korzystający ze wsparcia są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy realizacji zadań, których wartość przekracza 20 tys. zł netto.

 

WYDATKI PONIESIONE Z NARUSZENIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI MOGĄ ZOSTAĆ UZNANE ZA NIEKWALIFIKOWALNE.

 

image_pdfDrukuj