Ważna informacja dotycząca zmian w umowie o przyznaniu pomocy

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONYWANIA ZMIAN

W UMOWACH O PRZYZNANIU POMOCY

 

Zgodnie z §14 ust. 7 (rozwój działalności gosp./inne) / §12 ust. 7 (premia- podjęcie działalności gosp.)  umowy o przyznaniu pomocy  wniosek o zmianę  umowy niebędzie podlegał rozpatrzeniu bez opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji  stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.  

W przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek  o zmianę umowy  a niniejsza zmiana nie była premiowana w ramach kryteriów wyboru beneficjent musi załączyć pismo z LGD wyrażającą zgodę na niniejszą zmianę.

 

image_pdfDrukuj