Wyniki naboru 4/2017

WYNIKI NABORU 4/2017 –

BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ

I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – nr naboru 4/2017.

Nabór wniosków trwał od 10-07-2017 do 24-07-2017.

Do Biura LGD złożono łącznie 7 wniosków.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 1 790 000,00 zł.

 

Dokumentacja z przeprowadzonych naborów przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie zostanie przeprowadzona dalsza weryfikacja.

Poniżej przedstawiamy wyniki naborów wniosków:

Lista operacji wybranych w naborze nr 4/2017:

Lista operacji wybranych do finansowania

Lista operacji zgodnych z LSR w naborze 4/2017:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz zgodnych z LSR

Protokoły z posiedzenia Rady LGD:

Protokół nr V/2017

image_pdfDrukuj