Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zachęcamy do zapoznania się z wymogami, jakie musi spełniać każde zapytanie ofertowe publikowane na Portalu przetargowym ARiMR dostępnym od 18 marca2017r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r.

C

image_pdfDrukuj