Wykluczone kody PKD

KODY PKD WYKLUCZONE Z DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROW 2014-2020

 

Drodzy Beneficjenci!

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm), przedstawiamy spis PKD, które nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy szczegółowo rozpisane kody PKD wykluczone z PROW 2014-2020, informacje pomocnicze przy wyborze prawidłowego kodu PKDoraz wyszukiwarkę kodów PKD.

 

>KODY PKD<

 

>INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYBORZE<

 

>WYSZUKIWARKA KODÓW PKD<

image_pdfDrukuj