KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ”

W związku z otrzymaną informacją od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o konkursie „Przyjazna wieś” przekazujemy treść wiadomości przesłanej do naszego biura. Mamy nadzieję, że wzbudzi on zainteresowanie i uda się zdobyć nagrodę komuś z naszego terenu.

Witam serdecznie

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w sprawie przyjęcia  regulaminu i ogłoszenia konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie na terenie Państwa Lokalnej Grupy Działania informacji o możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym Konkursie.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów projektów o charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych częściowo lub w całości na obszarach wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej i współfinansowanych z poakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej, począwszy od dnia 1 maja 2004 r. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (dostępnymi na stronie: http://malopolskie.ksow.pl/news/entry/3392-konkurs-przyjazna-wies.html)

na  adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72
30-552 Kraków

z dopiskiem „Konkurs – Przyjazna wieś”.

W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze województwa w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 28 września 2012 r. Za termin złożenia formularza zgłoszeniowego przyjmuje się dzień jego złożenia w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie.

Anna Glixelli
Główny Specjalista | Centrum Informacyjne FEM | tel.: +48 12 63 03 395

 

image_pdfDrukuj