ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE!

Zarząd LGD „Między Dalinem i Gościbią” Zaprasza do składania ofert na opracowanie przewodnika/mapy trasy turystycznej „Szlak figur przydrożnych i innych miejsc historycznych” na obszarze LGD Myślenice – Sułkowice.

Na oferty oczekujemy do dnia 4 lipca 2011r. Do godziny 1200.

Specyfikacja w formie PDF można pobrać bezpośrednio >>TUTAJ<<, oraz w dziale ważne dokumenty i łącza. w sekcji Opracowania i wyniki badań nad LGD. Dostępna jest również poniżej po kliknięciu napisu „więcej”.

Opracowanie winno zawierać:
1. Mapę całego obszaru turystycznego LGD
2. Opis walorów turystycznych całego obszaru
3. Monografie tras turystycznych:
a) Istniejące trasy turystyczne (minimum 4)
b) Trasy tematyczne (1 + 4)
4. Adresy, informacje, porady (noclegi, gastronomia, komunikacja).

Monografia trasy winna zawierać:
a) Mapę trasy (fragment mapy ogólnej)
b) Opisy najważniejszych atrakcji turystycznych
c) Fotografie
d) Informacje praktyczne
Trasy istniejące (4 – 5) – opis trasy skrócony – ograniczony do najważniejszych atrakcji turystycznych oraz powiązania z trasami proponowanymi.

Propozycje tras:
1. Wymagana: „Szlak figur przydrożnych i obiektów sakralnych (historycznych)” – z pełnym opisem i szczegółową inwentaryzacją w formie załącznika do opracowania
2. Fakultatywne (minimum 4):
a. Szlak bitew i potyczek
b. Szlak pomników przyrody
c. Szlaki turystyki aktywnej
d. lub inne.

Koszt  maks. 12 500 zł, powinien obejmować:
1. Opracowanie lub nabycie praw autorskich do mapy obszaru
2. Uzyskanie zgody na publikację źródeł wykorzystywanych w opracowaniu
3. Dokumentacja faktograficzna (opisy)
4. Dokumentacja fotograficzna (ok. 10-15 ilustracji dla każdej trasy)
5. Opracowanie graficzne.

Oferent przedstawi szczegółową wycenę poszczególnych elementów opracowania. Tzn. oczekujemy, że oferent określi, ile za:
1.Opracowanie lub nabycie praw autorskich do mapy obszaru
2.Uzyskanie zgody na publikację źródeł wykorzystywanych w opracowaniu
3.Dokumentacja faktograficzna (opisy)
4.Dokumentacja fotograficzna (ok. 10-15 ilustracji dla każdej trasy)
5.Opracowanie graficzne.

Opracowanie powinno być gotowe do publikacji w formie przewodnika turystycznego zawierającego mapę wraz z częścią opisową.
Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” musi posiadać prawo do publikacji dzieła oraz jego nielimitowanych aktualizacji i wznowień.

Czas realizacji ok. 4 m-cy (zgodnie z umową).

Osoba lub zespół winien posiadać udokumentowaną znajomość tematyki ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz znajomość dziedzin krajoznawstwa i turystyki.

Oferta musi zawierać:
1. Czas realizacji zamówienia od podpisania umowy
2. Cena brutto wykonania opracowania
3. Termin płatności od momentu wystawienia faktury
4. Szczegółowy zakres opracowania wraz z krótkim opisem poszczególnych elementów
5. Zestawienie dokumentów przedstawiających wymagane doświadczenie potwierdzonych za zgodność w biurze LGD.

Zamawiający dokona wyboru oferenta na podstawie:
– oceny zakresu opracowania – 40%
– oceny doświadczenia na podstawie zrealizowanych opracowań o podobnym charakterze – 40%
– ceny opracowania – 20%.

Na oferty oczekujemy do dnia 4 lipca 2011r. Do godziny 1200.

 

image_pdfDrukuj