MRiRW- PROW 2014-2020

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI- PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 Wszystkie informacje dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. www.minrol.gov.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE STRONA POŚWIĘCONA WSZYSTKIM RODZAJOM FUNDUSZY EUROPEJSKICH, KTÓRE MOŻNA POZYSKAĆ W MAŁOPOLSCE www.fundusze.malopolska.pl

MAŁOPOLSKA

OFICJALNY PORTAL WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROWADZONY PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO www.malopolska.pl

SERWIS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W MAŁOPOLSCE

SERWIS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W MAŁOPOLSCE Jeśli chcesz dowiedzieć się: jak działa program, jakie instytucje go realizują, jakie są inne możliwości dotowania projektów poza dotacjami bezpośrednimi, jakie projekty są realizowane w regionie i jakie są ich efekty… ODWIEDŹ SERWIS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W MAŁOPOLSCE! www.prow.malopolska.pl

PORTAL ZIEMIA MYŚLENICKA

ZIEMIA MYŚLENICKA Portal Ziemi Myślenickiej powstał we współpracy trzech LGD: Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, Lokalnej Grupy Działania Klimas oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa. Projekt powstał ramach działania „Wdrożenie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata …

   Załącznik do pkt. 1

Załącznik do pkt. 1 Ankieta – Załącznik do Studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Po zdrowie na Dalin i Gościbię” – infrastruktura i usługi dla turystyki aktywnej

Specyfikacja na opracowanie „Szlak figur przydrożnych i innych miejsc historycznych” na obszarze LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Specyfikacja na opracowanie „Szlak figur przydrożnych i innych miejsc historycznych” na obszarze LGD „Między Dalinem i Gościbią” Zapraszamy do składania ofert na wykonanie opracowania przewodnika / mapy trasy turystycznej: „Szlak figur przydrohttp://dalin-goscibia.pl/waznedokumenty/31-opracowania-i-wyniki-bada-nad-lgd/39-specyfikacja-na-opracowanie-szlak-figur-przydronych-i-innych-miejsc-historycznych-nanobszarze-lgdżnych i innych miejsc historycznych” na obszarze LGD Myślenice – Sułkowice. Na oferty oczekujemy do dnia 21 listopada 2011r. Do godziny …

Wdrażanie LSR – tekst jednolity

Wdrażanie LSR – tekst jednolity Tekst jednolity rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013