Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „Po zdrowie na Dalin i Gościbię” – infrastruktura i usługi dla turystyki aktywnej

Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „Po zdrowie na Dalin i Gościbię” – infrastruktura i usługi dla turystyki aktywnej Dla Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Specyfikacja na opracowanie „Szlak figur przydrożnych i innych miejsc historycznych” na obszarze LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Specyfikacja na opracowanie „Szlak figur przydrożnych i innych miejsc historycznych” na obszarze LGD „Między Dalinem i Gościbią” Zapraszamy do składania ofert na wykonanie opracowania przewodnika / mapy trasy turystycznej: „Szlak figur przydrohttps://dalin-goscibia.pl/waznedokumenty/31-opracowania-i-wyniki-bada-nad-lgd/39-specyfikacja-na-opracowanie-szlak-figur-przydronych-i-innych-miejsc-historycznych-nanobszarze-lgdżnych i innych miejsc historycznych” na obszarze LGD Myślenice – Sułkowice. Na oferty oczekujemy do dnia 21 listopada 2011r. Do godziny …