Wyniki naboru 2/2017

WYNIKI NABORU 2/2017 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej- nr naboru 2/2017. Nabór wniosków trwał od 11-05-2017 do 25-05-2017. Do Biura LGD złożono łącznie 19 wniosków. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 1 500 000,00 zł. W limicie środków mieści się 10 …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017

OGŁOSZENIE  O NABORZE NR 2/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej   w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, …