WYNIKI NABORU 5/2023- operacje polegające na rozwoju działalności gospodarczej

WYNIKI NABORU 5/2023 –operacje polegające na rozwoju działalności gospodarczej Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje polegające na rozwoju działalności gospodarczej – nr naboru 5/2023. Nabór wniosków trwał od 14-12-2023r. DO 27-12-2023r. W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 4 wnioski. W limicie środków mieszczą się 2 wnioski. Dokumentacja z przeprowadzonych …

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH OGŁOSZONEGO NABORU W związku z ogłoszonym naborem wniosków, przedstawiamy kilka  ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej:   Wniosek wraz z biznesplanem powinien być wypełniony we wszystkich polach, zgodnie z instrukcją  wypełniania wniosku- kiedy dane pole wniosku nie dotyczy – …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2023- operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, …