WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 2/2023

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 na operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023- operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego; i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie …