WYNIKI NABORU 2/2022- operacje wspierające podmioty działające w sferze kultury lub organizację czasu wolnego

WYNIKI NABORU 2/2022 – operacje wspierające podmioty działające w sferze kultury lub organizację czasu wolnego Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje wspierające podmioty działające w sferze kultury lub organizację czasu wolnego – nr naboru 2/2022. Nabór wniosków trwał od 14-12-2022r. do 29-12-2022r. W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie …

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022- operacje wspierające podmioty działające w sferze kultury lub organizację czasu wolnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego; i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie …