WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU 1/2023

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 – 2020 na operacje wspierające podmioty działające w sferze kultury lub organizację czasu wolnego w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego i rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, nie wpłynął żaden wniosek.

image_pdfDrukuj