KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN
W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do składania uwag.

Zmiany dotyczą Planu działania– dokonano przesunięć środków w przedsięwzięciach, Sposobu wyboru i oceny operacji, ustanawianie kryteriów wyboru oraz Planu działania.

Uwagi prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: [email protected] do dnia 16.10.2023r. do godz. 14.00.

Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek 16 października o 14:00 w Biurze LGD w Trzemeśni 218. 

image_pdfDrukuj