Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania infrastruktury turystycznej- czterech wiat rowerowych wraz z ich wyposażeniem, w ramach realizacji projektu pt. „Szlaki turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich LGD „Gościńca 4 Żywiołów” oraz LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania infrastruktury turystycznej- czterech wiat rowerowych wraz z ich wyposażeniem, w ramach realizacji projektu pt. „Szlaki turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich LGD „Gościńca 4 Żywiołów” oraz LGD „Między Dalinem i Gościbią”.

Dokumentacja:

Oferty prosimy składać do 31.08.2023r.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 605505108. 

Wykonawca winien we własnym zakresie zorganizować dojazd do poszczególnych miejsc na czas realizacji zadania.

image_pdfDrukuj