Konsultacje społeczne!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania w perspektywie finansowej 2014-2020.

Prosimy o przesyłanie propozycji wykorzystania przez nasze Stowarzyszenie różnicy kursowej wynikającej z przeliczenia dostępnego budżetu z waluty PLN na EURO (w przypadku LGD „MDiG” jest to kwota 116 203, 13 Euro) dla poddziałania 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach celów zgodnych z LSR:

  1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców
  2. Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców, oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice i Sułkowice, organizacja pozarządowe, przedsiębiorców.

Uwagi prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania propozycji” na adres: [email protected] do dnia 07.06.2021r. do godz. 14.00.

Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie odbędzie się w poniedziałek 7 czerwca o 12:00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28).

image_pdfDrukuj